Teknik 8an 8b


Följ med våran klass på våran utveckling och resa till Teknikåttan!!!
Här kommer vi att anteckna våra metoder och skriva ner steg för steg hur vi har gjort för att vi ska äga ut alla skolor och vinna tävlingen!!! 🙂


Spelkorts schack

Process och information

De ska då förbereda sig inför Teknikåttan genom att skapa en kod för att överföra information om hur schackpjäserna är placerade på ett schackbräde genom att sortera en kortlek i valfri ordning.

De började genom att tänka ut en strategi för hur man skulle göra för att skapa koden, efter ca tre lektioner av att testa sig fram hade de en metod som de sedan prövade.

De valde att kortet kung skulle representera schackpjäsen “kung”, kortet dam skulle representera schackpjäsen dam. Kortet knäckt representerar schackpjäsen löpare och kort 10 står för schackpjäsen häst, kort 9 står för torn och slutligen står kort 8 för schackpjäsen bonde.

Genom att använda två färger får vi fler poäng i tävlingen.

Metod

Deras metod var att testa sig fram till de som skulle vara lättast, de behövde ett system, de började med att använda sig av två färger men det var svårt så de gick över till använda alla 4 färger, och när de kände att deras system fungerade så började de att använda sig utav 3 färger i kortleken för att samla fler poäng i tävlingen. Den första raden både lodrätt och vågrätt börjar på 0, det skulle vara lättare i deras system eftersom de ville att bonde skulle vara 8 och om de började de på rad 1 skulle bonden inte få plats, eftersom att det inte började 0 så skulle de inte ha tillräckligt kort för pjäser. De försöker att hitta små kryphål så de ska få det mycket enklare att hitta på en bra teknik.

Svart kort=lodrätt

Röda kort=vågrätt

Eftersom att den första raden börjar på 0, så kommer rad två vara på ruta tre, om man är på rad 4 så kommer man vara på ruta 5.

Fortsättning av process

De håller sig till sin metod då den verkar fungerar bra. När kortleken används fungerar det nästan alltid, dock samlar de inte så många poäng om alla korten används i tävlingen, därför försöker hela gruppen fundera ut hur de ska göra om de endast använder två färger, halva kortleken. De har testat ett par gånger att använda halva kortleken, och det går till en viss del, de fungerar upp till pjäs 5 med sedan kommer de inte längre pga att de inte finns kort kvar som matchar med pjäserna.

Timer

Vår blogg ska sammanfatta och beskriva timerns konstruktionsutveckling. Grupperna som jobbat med timern har fått sammanlagt 15 lektioner på sig att skapa en fungerande timer, de har fått några lektioner på att komma på en ide och några lektioner på att bygga konstruktionen. Under processen har grupperna både kommit på förbättringar, lösningar men även hittat problem som de förenklat.

Timer: Grupp 2                               

Material: 6 plastskivor med måtten 10 x 25, 5 plastskiva med måttet 20 x 25, 1 plastskiva med måtten 20 x 15, 3  plastskivor med måtten 10 x 20, 4 plastskivor med måtten 40 x 5. En väldigt tunn plastskiva som går att klippa i med en sax med måtten 25 x 20. En tunn spånskiva (ca 0,5 cm bred) med måtten 5 x 7. En träskiva (ca 1 cm bred) med måtten 7 x 9. En betongskiva (ca 0,5 cm bred) med måtten 8 x 10. En vanlig glasspinne. Tejp (vi behöver extremt lite tejp, så det räcker med att vi använder lite av den som finns inne i klassrummet.) Limpistol, 20 limpistol stift (De kan behöva fler, men det är svårt att uppskatta exakt hur många de kommer att behöva).

Skiss med mått, ord, symboler och begrepp:

Här är gruppens skiss

Bild på färdig konstruktion:                                           

Här är konstruktionen.

Konstruktion utvecklingens olika faser vilket innebär förslag till lösningar, identifieringar av behov, konstruktion och utprövning:

Konstruktion:

De ändrade plan många gånger under tidens gång. Men deras slutgiltiga idé var att använda sig av sand. De byggde ihop en låda av platta plastbitar som de satte högs upp på en ställning de byggd i trä. Under den ställningen placerade de en mindre plastlåda (som de byggt på samma sätt). Från den lilla plastlådan fäste de ett plaströr som ledde till burken de ska välta. Idén var sedan att de skulle hälla sand i den stora lådan, denna sand skulle sedan genom ett hål i botten på den stora plastlådan rinna ner i den lilla plastlådan under. Eftersom att den lilla lådan är mindre än den stora lådan så kommer den lilla lådan bli mer än full och sanden kommer då nå upp till kanten på den lilla lådan. När den lilla lådan fylls  och sanden nått kanten på lådan så rinner sanden ut i röret som var fäst högt upp på lådans vägg. Sanden rinner ut i röret och startar en kedjereaktion mellan tre träplankor och en sten bricka som fungerar som dominobrickor, när den sista dominobrickan (Stenbrickan) välter så faller den på burken så att den välter.

Problem och lösningar på konstruktionen:

I början av projektet när de hade kommit på deras ide stötte de på ganska många problem. De hade i början tänkt att de skulle använda stora mängder vatten till deras timer när de insåg att de behövde för mycket vatten. Då löste de problemet genom att använda sand istället. Ett annat problem som de stötte på var att de skulle limma ihop två plastbitar, de kunde därmed inte använda en limpistol som de tänkt. Då beställde de ett speciellt lim för just plast, de löste därmed problemet på ett bra sätt.

Timer: Grupp 3      

Material: 64 g järnkula, 15 stora glasspinnar, två rektangulära spånskivor, en kvadratisk spånskiva , sju mindre rektangulär spånskiva, 15 limpistol stavar, en kartonglåda, en plast cylinder, en plastmugg, ett järnstativ, sand (3 dl), en vattenflaska med avklippt botten och en låda

Skiss med mått, ord, symboler och begrep:

Här är gruppens skiss

Bild på färdig konstruktion:

Här är gruppens färdiga konstruktion

Den gruppen hade tanken att de först skulle börja med att bygga en väg för kulan att de använde först en plaströr sen bestämde de att de skulle fortsätta att göra klart rutschkanan genom att använda glasspinnar för de ansåg att det var både slöseri med resurser och för att det är svårt att böja plaströret.

Konstruktion utvecklingens olika faser vilket innebär förslag till lösningar, identifieringar av behov, konstruktion och utprövning:

Konstruktion:

Gruppens slutgiltiga konstruktion var att de skulle använda sig av framförallt vatten, dominobrickor (olika stora spånskivor) och en järnkula. Deras konstruktion går ut på att de genom en halv vattenflaska, som hålls upp av ett järnstativ, ska hälla sand genom ett litet hål i locket på vattenflaskan. Sanden rinner ner och ut i en plastmugg, plast muggen kommer sedan att vältas omkull när sanden åker ner i den. Sanden kommer sedan ledas på en v formad plast skärm, (A4 plast skärmen är böjd på mitten), ner till en järnkula. Järnkulan kommer sedan stötas ner i ett cylinderformat plaströr med sanden, järnkulan och sanden kommer komma ut ur cylinder röret och sedan slå till den första spånskivan. Spånskivorna som står uppradade efter varandra kommer sedan stöta till varandra och det kommer bli ett domino. Precis efter spånskivorna kommer cola burken stå, den kommer därmed ramla om kul när spånskivorna träffar burken.

Problem och lösningar på konstruktionen:

Även denna grupp har stött på problem och sedan löst de. 28/3 så prövade de sin konstruktion, de märkte då att konstruktionen inte funkade som de ville, de ville att deras järnkula skulle landa i mitten av spånskivan men den hamnade för långt ner. Istället för att spånskivan ramlade framlänges så ramlade den baklänges. Då höjde de hela sin ställning så att kulan skulle slå högre upp. I deras konstruktion hade de också tänkta att det skulle ha en mugg längst uppe på konstruktionen. 01/4 så stötte de på ett nytt problem. Där muggen skulle stå sluttar plast skivan lite. Den gled alltid ner när de ställde upp den. Då limmade en liten böj som stopp för att muggen skulle glida ner. Då löste de ett problem som de hade.

Timer: Grupp 1

Material: 8 sockerbitar ,2 stora glasspinnar, 15 limpistol stavar, A4 plast skärm, Järnkula 64 g, tre cylinder formade trä pinnar, fyra kvadratiska (olika stora kvadrater) spånskivor, ett gummiband.

Skiss med mått, ord, symboler och begrepp:

Här är gruppens skiss

Bild på färdig konstruktion:

Här är grupp ett konstruktion som de provar så att den fungerar.

Konstruktion utvecklingens olika faser vilket innebär förslag till lösningar, identifieringar av behov, konstruktion och utprövning:

Konstruktion:

Gruppens första och slutgiltiga idé var att använda sig av sockerbitar och vatten. De byggde en ställning av en böjd plastskiva, som bildade en ränna. På denna plastränna limmade gruppen fast en konstruktion som innefattade en träcylinder med en botten av glasspinnar för att göra den stadigare. Denna konstruktion används som fot för att hålla plast rännan en bit upp i luften. Trä Cylindrarna är exakt 11 cm långa men om vi mäter trä cylindrarna med glasspinnarna får vi måttet 11,5 cm. På andra sidan plastrännan består den andra foten av en cylinder men även 8 sockerbitar, under foten gjord av sockerbitar så placerade de en porslinsbricka med kanter där de sedan kunde hälla i vatten. Planen var då att sockerbitarna skulle smälta i vattnet och därmed så skulle ställningen luta mer och mer, till slut efter fem minuter så skulle ställningen luta så pass mycket att bollen rullade ner och träffade en träbit som sedan skulle starta en kedjereaktion med två andra träbitar. Den sista träbiten ska då välta burken. Gruppen arbetar också mer på att ställningen ska stå rakt.  

Problem och lösningar på konstruktionen:

De stötte på vissa problem under arbetets gång. Ett av dessa problem var mängden sockerbitar. De vill att sockerbitarna skulle smälta så att bollen började rulla efter ca fem minuter, men det fanns en del faktorer som de behövde tänka på för att få den exakta tiden. Dels hur många sockerbitar de skulle ha, men även vattnets temperatur. Socker smälter snabbare i varmt vatten och därför behöver de en ungefär temperatur att utgå efter. Det första problemet med sockerbitarna löste de sedan med hjälp av att testa sig fram. De tog tid med hjälp av en dator och justerade mängden sockerbitar för att de skulle smälta på en rimlig tid. De kom även fram till att de skulle ha ganska kallt vatten, om de hade haft varmt vatten så hade vattnet riskerat att svalna i lådan på vägen till teknikåttan och deras beräkningar hade inte stämt. Ett tredje problem som gruppen stötte på var längden på konstruktionen. Den fick vara max 40 cm men den var längre än så. Detta problem försöker det ännu komma på lösningar till, men deras idé är att vinkla träbitarna som funkar som dominobrickor, så att de bildar en kurva.


Första blogginlägget

Det här är ditt allra första inlägg. Klicka på Redigera-länken om du vill ändra eller ta bort det eller skriv ett nytt inlägg. Om du vill kan du använda det här inlägget till att berätta för dina läsare om varför du startade din blogg och vad du tänker göra med den. Om du behöver hjälp kan du fråga de vänliga personerna på våra supportforum.